Вимоги до оформлення статті

Вимоги до оформлення матеріалів: 
Обсяг до 5-6 сторінок, редактор MS Word, формат сторінки А4. 
Розмір шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, інтервал -1,5, абзац – 1,25, розмір полів – ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. 
Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела).

Малюнки, схеми, таблиці зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG.

Обов’язково зазначити мету доповіді, в кінці тексту  вказати список інформаційних джерел.
На початку статті вказати відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові повністю, категорія, звання, школа, предмет, фото автора подати в окремому файлі з розширенням JPEG
).

Немає коментарів:

Дописати коментар